ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .NYC Domain Names

Neustar, Acting for the City of New York is the sponsor and Neustar is the backend provider for the .NYC extension.

Who can register .NYC domains?

To register a .NYC domain name, you must have a physical address in one of the five boroughs of New York. P.O. boxes are not permitted.

Important Notice: If you need to update the details for your 5th contact, you must contact support.

Attention C3: Please reach out to ATS with help updating the 5th contact.

Registration Restrictions
Must Use
 • 1-63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g., & and #)

Features Availability
Registration Length 1-10 years
Renewal Length 1-10 years
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported, but your fifth contact type (Owner) must maintain an NYC address and the physical address must be in one of the five boroughs of NYC. P.O. boxes are not permitted.
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
ConsoliDate Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported, but your fifth contact type (Owner) must maintain an NYC address and the physical address must be in one of the five boroughs of NYC. P.O. boxes are not permitted.
IDNs Supported

Nameserver Requirements
Must Use
 • 1-13 Nameservers
Can Use
 • DNSSEC
 • IPv4
 • IPv6
 • Vanity Nameservers

Renewals

If auto-renew is enabled on a .NYC domain, we’ll attempt to auto-renew your .NYC domain on its expiration date. In cases where auto-renew fails after the first billing attempt or auto-renew was not enabled at all, we’ll park your .NYC domain name. A parked domain name will show a temporary web page when entering the domain in a web browser. If the domain isn't manually renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund Details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the STANDARD REFUND TERMS, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. So also take a look under:

 • PRODUCTS WITH SPECIAL REFUND TERMS > Domain Name Registrations/Renewals
 • PRODUCTS NOT ELIGIBLE FOR REFUNDS

More Info

 • Want to register a .NYC domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ