ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .nz Domains

The .nz country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents New Zealand. The information below also applies to the following country-code second-level domain names that we offer at this time:

Note: These ccTLDs are the ONLY .nz domain names we offer at this time. Other xxxxxx.nz domains are not currently available for sale.

  • .co.nz — Intended for commercial entities
  • .net.nz — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
  • .org.nz — Intended for non-profit organizations

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning, end, or third or fourth characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Maximum of 4
Transfers to GoDaddy Not supported
Transfers away Please contact customer support
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported (details below)2
Contact updates Supported (details below)3
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below4
Registry .nz Domain Name Commission

Details

1 Renewal restrictions

Your .nz domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain name is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .nz domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2 Account change requirements

When you move the domain name, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

3 Contact updates requirements

For changes to the registrant information on your .nz domain name, please contact our support for assistance.

You can update all other domain name contacts through the Domain Manager in your GoDaddy account.

4 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ