ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ONL Domain Names

The .onl domain name originates from the abbreviation of "online," and is unique in that search engines actually identify it as "online" to show relevant search results. For most users, .onl will be the ultimate display of all things internet-related, from growing a small business to helping build out a community to creating a distinct personal space.

General Availability

Beginning November 4, 2014, at 18:00 UTC, customers can register .onl domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .onl registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Registration Information

Who can register .onl domain names?

Anyone can register .onl domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDN (Internationalized Domain Names) will not be supported at the launch of .onl.

Which registry controls .onl domain names?

I-Registry manages and supports the .onl extension.

For how long can I register .onl domain names?

You can register a .onl domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .onl domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .onl domain name on its expiration date. We will park .onl domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .onl domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .onl domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .onl domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .onl domain names.

Can I backorder .onl domain names?

No. We currently do not support that backorder of .onl domain names.

Can I move .onl domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .onl domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .onl domain names?

Two nameservers are required for .onl domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ