ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PARIS Domain Names

The .paris domain name offers singular web addresses to the fashion houses, cooking schools, museums, theatres and people who live and work in this magnificent city. Now the international capital of style has its own place on the web. Tell everyone where you live, work and thrive with your own .paris domain today!

General Availability

Beginning April 14, 2015 at 16:00 UTC, customers can register .paris domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .paris registration is supported during General Availability.

Registration Information

Who can register .paris domain names?

Anyone can register .paris domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) are not supported for .paris domains at this time.

Which registry controls .paris domain names?

City of Paris is the sponsor and Afnic is the registry provider for .paris domains.

For how long can I register .paris domain names?

You can register a .paris domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .paris domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .paris domain name on its expiration date. We will park .paris domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .paris domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .paris domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .paris domain names?

Private Registration is available for .paris domain names, but Protected Registration is not.

Can I backorder .paris domain names?

No. We currently do not support that backorder of .paris domain names.

Can I move .paris domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .paris domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .paris domain names?

One nameservers is required for .paris domain to resolve, and a maximum of 8 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ