ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PARTY Domain Names

For those intent on mastering the art of hosting the perfect gathering, the .party domain name will provide an exceptional online space. An ideal home base for party planning, electronic invitation generation, event supply details, venue information or social media platforms for events, the .party extension will enrich the online world with festivity details.

Registration Information

The .party launch is divided into two registration phases: Trademark Holder (Sunrise) and Pre-Registration (General Availability.) Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can only pre-register for General Availability, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Trademark Holders Registration - Sunrise

From December 8, 2014 at 15:00 UTC to February 6, 2015 at 15:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .party domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .party registration is not supported during Sunrise.

If you aren't able to secure the domain name, we cannot refund the registration or application fees.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Pre-Registration - General Availability

Beginning February 17, 2015 at 15:00 UTC, customers can register .party domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .party registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .party domain names?

Anyone can register .party domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .party domain supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following languages: Danish, German, Norwegian and Swedish.

Which registry controls .party domain names?

Famous Four Media is the sponsor and Neustar is the backend provider for the .party extension.

For how long can I register .party domain names?

You can register a .party domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .party domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .party domain name on its expiration date. We will park .party domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel the the domain name and remove it from your account.

Can I transfer .party domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .party domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer my domain away from GoDaddy for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .party domain names?

Yes. Both Private Registration and Protected Registration are available for .party domains.

Can I backorder .party domain names?

No. We currently do not support the backorder of .party domain names.

Can I move .party domain names to another account with you?

Yes. See Move my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .party domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .party domain names?

Two nameservers are required for .party domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ