ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PHOTOGRAPHY Domain Names

The .photography domain name extension offers a snappy way to capture your online visitor's attention, customize your online identity, and stand out from the competition. With the .photography extension, eveyone will know what you do -- giving your web address credibility and a unique identity.

The .photography domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .photography, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .photography pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ