ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PINK Domain Names

The .pink domain can potentially be associated with many topics involving femininity, including weddings, babies, beauty, fashion, and even breast cancer research. Use the .pink domain name for marketing, fundraising, blogging or any other endeavor associated with that color."

Registration Information

Who can register .pink domain names?

Anyone can register .pink domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) will not be supported at this time.

Note: Premium .pink domain names for Afilias will not be supported until they have implemented structure.

Which registry controls .pink domain names?

The Afilias Registry manages and supports the .pink extension.

What is the advantage to registering .pink domain names?

The new .pink domain name can be used with any unique endeavor associated with the color pink.

How much will .pink domain names cost?

At this time, we have not set pricing for .pink domain names.

For how long can I register .pink domain names?

You can pre-register a .pink domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .pink domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .pink domain name on its expiration date. We will park .pink domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 45 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .pink domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .pink domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .pink domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .pink domain names.

Can I backorder .pink domain names?

No. We currently do not support that backorder of .pink domain names.

Can I move .pink domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .pink domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .pink domain names?

Two nameservers are required for .pink domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ