ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .pl Domain Names

The .pl country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Poland. For companies that conduct business in Poland and individuals wanting to reach the growing number of Internet users there, .pl domain names are a good investment. Registering a .pl domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

The information below applies to the following country-code-top-level-domain (ccTLD) and country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

  • .pl — The domain for Poland
  • .com.pl — The recognizable domain in Poland
  • .org.pl — The domain for organizations in Poland
  • .biz.pl — The Polish domain for businesses
  • .info.pl — The Poland domain for information
  • .net.pl — The domain for Polish interests

Who can register .pl domain names?

Anyone can register .pl domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Internationalized Domain Name (IDN) characters are not supported at this time.

Which registry controls .pl domain names?

Hexonet is the registry for .pl domain names.

For how long can I register .pl domain names?

You can register .pl domain names for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .pl domain names renew?

Your .pl domain name renews before its expiration date. We attempt auto-renewal 14 days prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, the domain name will be cancelled and deleted out of your account.

Domain name redemptions and repossessions are not supported.

Can I transfer .pl domain names to my account with you?

No. At this time, we do not support transfers for .pl domain extensions.

How do I transfer .pl domain names from you to another registrar?

See ย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddy for information on transferring a .ag domain name to a different registrar.

Can I add privacy and protection to .pl domain names?

No. Domains By Proxy® private registration and Protected Registration are not available for .pl domain names.

Can I backorder .pl domain names?

No. We do not support the backorder of .pl domain names.

Can I move .pl domain names to another account with you?

No. At this time, we do not support account changes for .pl domain extensions.

Can I update the contact information for .pl domain names?

Yes. However, the domain name's registrant cannot be changed at this time.

Are there DNS requirements or restrictions for my .pl domain names?

You can use any valid nameservers with .pl domain names. Vanity nameservers, DNSSEC and domain name forwarding are not supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ