ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .pl Domains

The .pl country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Poland. The information below applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

  • .pl — The domain for Poland
  • .com.pl — The recognizable domain in Poland
  • .org.pl — The domain for organizations in Poland
  • .biz.pl — The Polish domain for businesses
  • .info.pl — The Poland domain for information
  • .net.pl — The domain for Polish interests

ชื่อโดเมนอาจยาวได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นให้เป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ ใครก็ได้
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 - 10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 - 10 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy ไม่สนับสนุน
Transfers away สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)3
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)4
IDNs ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง5
ผู้รับจดทะเบียน Hexonet

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

.pl domains can only be renewed within 61 days prior to the expiration date. We attempt auto-renewal 14 days prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, the domain name will be cancelled and deleted out of your account.

Please contact our support team for assistance in redeeming and renewing expired .pl domains. We can restore the domain until 14 days after it has expired. A redemption fee will apply in addition to the renewal fee.

2 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 ไม่สนับสนุน
DNSSEC ไม่สนับสนุน
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 2
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 9

Domain name forwarding is not supported for .pl domains.

การอัพเดต NS ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

3 Transfers away requirements

To transfer your .pl domain name to a different registrar, you must contact our support team to request an authorization code.

4 Contacts update requirements

The domain name's registrant contact information cannot be changed at this time.

5 นโยบายการคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โปรดไปที่หน้าเพจนโยบายการคืนเงินของ GoDaddy โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ