ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PLUMBING Domain Names

Next to your pliers and pipe cutters, .plumbing is the most valuable tool for your business. Keep your existing customer and get new ones flowing in with a .plumbing domain extension that sets you apart from the competition.

The .plumbing domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .plumbing, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .plumbing pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ