ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PLUS Domain Names

No matter what your business specializes in, you can easily promote the newest, best, most-advanced version of your product or service when you register a .plus domain name. Technology companies, app developers and device manufactures all use the word "plus" to designate "new" or "more advanced," making a custom .plus domain the perfect address for your latest and greatest.

The .plus domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .plus, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .plus launch plan:

Pre-Registration
Launch: 4/23/15 at 18:00 UTC

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 4/28/15 at 16:00 UTC
End Date: 6/27/15 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 7/1/15 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 7/8/15 at 16:00 UTC

For .plus pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ