ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

About processing orders

Processing your orders in Quick Shopping Cart® involves setting up payment methods, shipping options, and sales tax collection. In most cases, you need to configure these options only once. You can, however, edit any of these options at any time.

For assistance with any of these steps, see these articles:

Offering UPS Shipping Options for Your Quick Shopping Cart Customers
Enabling FedEx Shipping Options in Quick Shopping Cart
Offering Freight Shipping Options for Your Quick Shopping Cart Customers
Using U.S. Postal Service
Setting Custom Options for Price-Based Shipping
Setting Custom Options for Weight-Based Shipping
How do I collect payment?
Configuring Tax Options

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ