ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PROTECTION domains

XYZ.com is the sponsor and CentralNic is the backend provider for the .PROTECTION extension.

Who can register .PROTECTION domains?

Anyone can register .PROTECTION domains on a first-come, first-served basis.

Registration restrictions

When registering a .PROTECTION domain, you must follow specific requirements.

 • Must use: 1-63 characters
 • Can use: Letters (a-z characters), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name)
 • Cannot use: Special characters (e.g., & and #)
 • IDNs: Supported
 • Features

  Refunds

  For details on refunds, see our refund policy. Most domains will follow the Standard Refund Terms, but certain domains may have exceptions or may not be refundable at all. Review the information under Products with Special Refund Terms > Domain Name Registrations/Renewals and Products Not Eligible for Refunds.

  Nameserver requirements

  • Must use: 1-13 nameservers
  • Can use: DNSSEC, IPv4, IPV6
  • Cannot use: Vanity nameservers

  More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ