ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .PROTECTION domains

XYZ is the sponsor and CentralNic is the backend provider for the .protection extension.

Registration periods

Phase Dates
Sunrise December 17, 2015 at 14:00 UTC to January 19, 2016 at 13:59:59 UTC
Early Access Begins January 20, 2016 at 14:00 UTC
General availability Begins January 27, 2016 at 14:00 UTC

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs
 • Latin
 • Japanese
 • Hebrew
 • Arabic
 • Russian
 • Greek
 • Thai
 • Lao
 • Chinese
 • Korean

Who can register .protection domains?

Anyone can register .protection domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .protection domain on its expiration date. We'll park .protection domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .protection domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .protection domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ