ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

About publishing

Publishing your Quick Shopping Cart storefront creates your online store on the Internet. The Publishing page lets you view changes made to your store since the last update, preview the store before publishing, and publish (or update) the storefront.

Whether you are publishing your storefront for the first time or updating it, click Publish, and then click Start Publish. Before publishing, you can preview the site by clicking Preview Store.

Remember, it may take 24-48 hours for your published store to display on the Internet. This propagation period occurs because it takes time for your website (online store) to spread throughout the various Web servers that form the backbone of the Internet.

For additional information on this topic, see Publishing Your Storefront.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ