ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .pw domains

Radix is the registry and CentralNic is the backend provider for .pw domains.

.pw is the country code top level domain (ccTLD) for Palau, but it also stands for "professional web" and can serve as an online identity for professionals.

A .pw domain name can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register .pw domains? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to Supported
Transfers away Supported (see below)
Private Registration Available
Protected Registration Available
Backorders Not available
Bulk Registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Latin, Chinese, Thai, Japanese, Lao, Greek

Details

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .pw domain on its expiration date. We'll park .pw domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Transfers

To begin a transfer AWAY from us, you must initiate the transfer with your new registrar.

Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

Any valid nameservers can be used with .pw domain names. You can enter a maximum of 13 nameservers per domain name. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ