ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .pw Domains

Radix is the sponsor and CentralNic is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .pw extension that represents Palau, but it also stands for "professional web" and can serve as an online identity for professionals.

Who can register .pw domains?

Anyone can register a .pw domain

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except consecutive)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Protected Registration Supported
Private Registration (DBP) Supported
Cash Parking Supported
Contact Updates Supported
IDN Supported Latin, Chinese, Thai, Japanese, Lao, Greek, Russian
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • DNSSEC
Cannot Use
 • Vanity Nameservers


1 Renewal restrictions

We'll attempt to auto-renew your .pw domain on its expiration date. We'll park .pw domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

More Info

 • Want to register a .pw domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ