ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .QPON Domain Names

Shoppers take note! The premium domain .qpon will help bring in those looking for big savings when they shop. Retailers seeking to draw in customers will score big by securing a .qpon domain!

Pre-Registration Information

The .QPON launch is divided into two pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for Sunrise and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Trademark Holders Registration - Sunrise

Trademark holders can submit an application to register a .QPON domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .QPON registration is not supported during Sunrise.

If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

General Availability

Beginning August 12, 2014, at 14:00 UTC, customers can register .QPON domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .QPON registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Note: Premium one- and two-letter .QPON domains will be sold at auction by Afternic. The timeframe for the release of these domains, or if they will renew at the premium rate, has not yet been determined.

Registration Information

For up-to-date information on .QPON, click here.

Who can register .QPON domain names?

Anyone can register .QPON domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs are supported in the following language: Spanish.

Note: Premium one- and two-letter .QPON domains will be sold at auction by AfterNic. The timeframe for the release of these domains or if they will renew at the premium rate has not yet been determined.

Which registry controls .QPON domain names?

Famous Four Media sponsors the .QPON domain extension and Neustar is the Registry provider.

How much will .QPON domain names cost?

Visit this page for updated .QPON pricing.

For how long can I register .QPON domain names?

You can pre-register a .QPON domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .QPON domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .build domain name on its expiration date. We will park .QPON domain names after the third failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .QPON domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .QPON domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .QPON domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .QPON domain names.

Can I backorder .QPON domain names?

No. We currently do not support that backorder of .QPON domain names.

Can I move .QPON domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .QPON domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there DNS requirements for my .QPON domain names?

Two nameservers are required for .QPON domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ