ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .REST Domain Names

“Rest” is the abbreviation for restaurant in over 50 countries, which makes .REST a great choice for restaurants, dining guides, food critics, chefs and delivery services around the world. It’s short, memorable and easy for hungry people to type into their mobile devices. Use it to bring customers through your doors.

Registration Information

The .REST launch is divided into three phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Trademark Holders Registration - Sunrise

From April 9, 2014, at 18:00 UTC to June 8, 2014, at 18:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .REST domain containing their owned mark, before it's available to the public. When you submit the registration request, you pay registration and application fees. The application fees are non-refundable.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .REST registration is not supported during this phase.

Priority Pre-Registration - Landrush

From June 11, 2014, at 18:00 UTC to July 10, 2014, at 18:00 UTC, customers can purchase .REST domain names at a premium price. When you submit the registration request, you pay registration and application fees.

Multiple Priority Pre-Registration applications with different registrars are resolved via auction. If you don't get the domain you want, we refund your registration fee. However, applications fees are non-refundable.

Bulk .REST registration is not supported during this phase.

General Availability

Beginning July 14, 2014, at 18:00 UTC, customers can register .REST domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .REST registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If we aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee.

Make sure you go here to get the latest scoop on registering this domain name.

Who can register .REST domain names?

Anyone can register .REST domain names.

What are the limitations of .REST domain names?

These domain names can have up to 63 characters. You can't register domain names with special characters such as & and #.

The .REST extension supports Latin IDN (Internationalized Domain Name) characters.

Which registry controls .REST domain names?

Punto 2012 manages and supports the .REST extension.

For how long can I register .REST domain names?

You can register a .REST domain name for one to ten years.

When do .REST domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .REST domain name on its expiration date, but will park .REST domain names after the first failed billing attempt.

If the domain name isn't renewed within 45 days following expiration, the domain name will be canceled and removed from your account.

Can I transfer .REST domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .REST domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .REST domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .REST domain names.

Can I backorder .REST domain names?

No. We currently do not support backorders for .REST domain names.

Can I move .REST domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .REST domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .REST domain names?

One nameserver is required for a .REST domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ