ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .RICH Domain Names

The .rich domain name is a niche TLD that creates a community space for those who are affluent and prefer the luxurious lifestyle. Groups, businesses and individuals seeking places to share opulance need look no further than the .rich domain extension.

General Availability

Beginning November 4, 2014, at 18:00 UTC, customers can register .rich domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .rich registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Registration Information

Who can register .rich domain names?

Anyone can register .rich domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDN (Internationalized Domain Names) will not be supported at the launch of .rich.

Which registry controls .rich domain names?

I-Registry manages and supports the .rich extension.

For how long can I register .rich domain names?

You can register a .rich domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .rich domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .rich domain name on its expiration date. We will park .rich domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .rich domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .rich domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .rich domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .rich domain names.

Can I backorder .rich domain names?

No. We currently do not support that backorder of .rich domain names.

Can I move .rich domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .rich domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .rich domain names?

Two nameservers are required for .rich domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ