ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .RU Domain Names

The .RU country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Russia. For companies that conduct business in Russia and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, .RU domain names are a good investment. Registering a .RU domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

Who can register .RU domain names?

Anyone can register a .RU domain.

If the registrant or admin contact is an organization/company located in Russia, they have to submit their taxpayer's identification number (10-digit number), Company registration number (9-digit number), and Registrant name.

Additionally, anyone who registers a .RU domain must include their birthdate (YYYY-MM-DD), and the passport number, date and location.

Which registry controls .RU domain names?

RU-CENTER is the registry for .RU domain names.

Registrants do not have the right to sell or transfer the domain name to any party for profit.

For how long can I register .RU domain names?

New registration lengths and renewals are for one year. Bulk purchasing is supported.

There is no registration grace period.

When do .RU domain names renew?

Renewals are allowed anytime between 61 days prior to expiration and three days prior to expiration.

There is no manual renewal or auto-renewal grace period.

Can I transfer .RU domain names to my account with you?

Transfers out are accepted. Currently, transfers in are not allowed.

Can I add privacy and protection to .RU domain names?

No. We are not offering Domains By Proxy®, Private Registration, Protected Registration, or Deluxe Registration on .RU domain names.

Can I backorder .RU domain names?

No. We do not currently support the backorder of .RU domain names.

Can I move a .RU domain name to another account with you?

No, currently we don't support account transfers for .RU domain names.

Can I update the contact information for .RU domain names?

First name, last name, organization and country of the registrant are updated directly through the registry. You can update all other domain name contact information in the Domain Manager. See เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน.

Are there nameserver requirements for my .RU domain names?

Yes. The number of nameservers required in order for a domain to resolve is two and the maximum length of a nameserver name is 185 characters, not including the domain name.

Do you support DNSSEC for .RU domain names?

No. DNSSEC is not currently supported.

Are IDN characters available for .RU domain names?

No. IDNs are not currently supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ