ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .SARL Domain Names

The .sarl domain name was created as an alternative for limited liability companies in the areas of France, Luxembourg and Switzerland. Business websites may want to capitalize on this domain as opposed to the more standard local domain extensions.

The .sarl domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .sarl, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .sarl launch plan:

Pre-Registration
Launch: 9/2/1 at 18:00 UTC

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 9/2/14 at 16:00 UTC
End Date: 11/1/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 11/5/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 2/3/15 at 16:00 UTC

For .sarl pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ