ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .se Domains

The .se country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Sweden.

.se domains can have up to 63 characters, with a minimum of two characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end). Special characters can be used in .se domain name, including å, ä, é, ö, and ü. Finnish, Meänkieli (Tornedalsfinska), Sami, Romany, and Yiddish characters, as well as other Nordic language characters can be used. Click here for a complete list.

คุณสมบัติ มีสินค้า
Who can register .se domains? ใครก็ได้
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1-10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว Registry will add its own privacy
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ รายละเอียดด้านล่าง3
IDNs ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง4
ผู้รับจดทะเบียน The Internet Infrastructure Foundation

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

Your .se domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain is set to auto-renew or manually renew. We attempt auto-renewal on the first day of the month prior to the domain name's expiration date.

หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุใหม่อีกในวันที่ 10 ของเดือน และอีกครั้งในวันที่ 20 ของเดือน หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุื่ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนกลับคืน และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน โปรดดู ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น หากชื่อโดเมน .se ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคม เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 1 กันยายน, 10 กันยายน และ 20 กันยายน หากเราไม่สามารถต่ออายุอัตโนมัติชื่อโดเมนได้ คุณต้องต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองภายในวันที่ 20 กันยายน

2 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 สนับสนุน
DNSSEC สนับสนุน
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 0
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 10

See Managing DNSSEC for Your Domain Name for information on enabling DNSSEC for your .se domain name and About Self-Managed DNSSEC for information on the digital signature (DS) fields required for it.

You can configure a maximum of ten DS records for your .se domain name.

การอัพเดต NS ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

In the Domain Manager, you can update the administrative, technical, and billing contact information at any time. You can also make limited updates to registrant contact information. See เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของโดเมนของฉัน for more information.

โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราสำหรับการอัพเดทฟิลด์ข้อมูลติดต่อของผู้จดทะเบียนต่อไปนี้:

  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • บริษัท
  • ประเทศ

4 นโยบายการคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โปรดไปที่หน้าเพจนโยบายการคืนเงินของ GoDaddy โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ