โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน .se

Internet Infrastructure Foundation เป็นผู้สนับสนุนและ Hexonet หรือที่รู้จักในชื่อ 1 Api GmbH คือผู้ให้บริการแบ็กเอนด์ของเราสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ซึ่งเป็นตัวแทนของสวีเดน

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .se ได้

ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ .se

 • ชื่อโดเมนอย่างไรก็ตามหากผู้จดทะเบียนเป็นองค์กรหรือ บริษัท จะต้องระบุหมายเลข VAT หากผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหมายเลขประจำตัวประชาชนของแต่ละบุคคลจะต้องระบุไว้ในช่อง VAT

  ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

  เมื่อจดทะเบียนโดเมน .se คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

  • ต้องใช้ : 3 - 63 ตัวอักษร
  • สามารถใช้ : ตัวอักษร (อักขระ az) ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมายขีดคั่น (ยกเว้นในอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
  • IDN : รองรับ, ฟินแลนด์, Meänkieli (Tornedalsfinska), Sami, Romany และ Yiddish รวมถึงอักขระภาษานอร์ดิกอื่น ๆ ได้ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายการทั้งหมด

  คุณสมบัติ

  • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1-10 ปี
  • ระยะเวลาการต่ออายุ : 1-9 ปี
   • ชื่อโดเมน .se ของคุณจะต่ออายุก่อนวันที่หมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าชื่อโดเมนนั้นต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง การต่ออายุอัตโนมัติจะพยายามดำเนินการ 21 วันก่อนที่ชื่อโดเมนจะหมดอายุ หากความพยายามในการต่ออายุล้มเหลวเราจะพยายามต่ออายุอีกครั้ง 14 วันก่อนที่จะหมดอายุ หากความพยายามครั้งที่สองล้มเหลวเราจะลองอีกครั้งใน 7 วันก่อนวันที่หมดอายุ
   • หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตนเอง 7 วันก่อนวันที่หมดอายุคุณจะต้องไถ่ถอนชื่อโดเมนดังกล่าว อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอน โปรดดูที่ ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับขั้นตอนในการไถ่ถอน
   • ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .se ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคมหากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่ 24 กันยายนสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติเราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 10 กันยายน, 17 กันยายนและ 24 กันยายน
  • Backorders : ไม่รองรับ
  • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy : รองรับ
   • IDN: ไม่รองรับ
   • การจดทะเบียนไม่ขยายเวลาหนึ่งปี
  • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy : รองรับ
   • Transfer Lock: ไม่รองรับ
  • การโอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : ไม่รองรับ
  • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน : ไม่รองรับ
  • การอัพเกรดแผนปกป้อง : ไม่รองรับ
  • ที่จอดรถเงินสด : รองรับ
  • ติดต่ออัปเดต : ได้รับการสนับสนุน
   • หากต้องการอัพเดทชื่อนามสกุลชื่อ บริษัท หรือประเทศของผู้จดทะเบียนบนโดเมน .se โปรดติดต่อ คู่มือ GoDaddy ของเรา สำหรับความช่วยเหลือ

  ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

  • ต้องใช้ : 2-5 เนมเซิร์ฟเวอร์
  • สามารถใช้ : IPv4, IPv6, DNSSEC
  • การอัพเดต NS ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

  คืนเงิน

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดดูที่ นโยบายการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ และ การจดทะเบียนชื่อโดเมน / การต่ออายุ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

  ข้อกำหนดการยกเลิก

  หากต้องการยกเลิกโดเมน .se ของคุณโปรดติดต่อ คู่มือ GoDaddy ของเรา สำหรับความช่วยเหลือ

  ข้อมูลเพิ่มเติม