ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

About Searching Messages in Web-Based Email

If you need to locate a specific email message, you can search for it using one of Web-Based Email's search features:

  • Basic Search — You can search email headers for a specific word, phrase or value.
  • Advanced Search — Select a search value, and then narrow search parameters to specific fields, folders, size, and dates.

If you frequently perform the same search, you can save the search criteria. Then, when you want to find a message, click the saved search name to find email messages that match the criteria you specified.

You can access the search features by clicking Adv. Search. For more information about searching for content from an email message, see Searching for Messages Using Advanced Search.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ