ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .sg Domains

The .sg country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Singapore.

ชื่อโดเมนอาจมีได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สองอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

Registrants do not have the right to sell or transfer .sg domains to any party for profit.

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ รายละเอียดด้านล่าง1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 and 2 years
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง3
โอนย้ายไปยัง GoDaddy ไม่สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)4
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)5
IDNs ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง6
ผู้รับจดทะเบียน SGNIC

รายละเอียด

1 ข้อกำหนดในการจดทะเบียน

To purchase a .sg domain, you must live in Singapore, be a citizen of the country and have a "Foreign Identification Number" (FIN).

The "Foreign Identification Number", or FIN, can also referred to as the "National Registration Identity Card," or NRIC. Either one is the admin ID you will use when registering .sg domains. It's important to note that both the admin ID and BID (Business Registration #) fields are case sensitive.

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

Renewals can only be requested if the current registration time on the domain is less than 2 years out. That is, if the domain's current expiration date is less than 2 years in the future, a renewal request can be made. If the domain name's current expiration date is set for more than 2 years in the future, then a renewal request cannot be submitted.

ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการต่ออายุด้วยตนเองหรือการต่ออายุอัตโนมัติ

หลังจากต่ออายุแล้ว อาจใช้เวลาถึง 5 วัน โดเมน .SG จึงจะสามารถใช้งานได้

3 Nameservers requirements

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 ไม่สนับสนุน
DNSSEC ไม่สนับสนุน
Maximum Length of nameservers 185 characters, not including domain name
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 2
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 13

If the DNS is not resolving and there are no apparent problems, do a Whois lookup at the Registry. If there are any pending contact verifications, the Registry will not allow the domain name to resolve (pending contact verifications are daily instructional emails from the registry to the the admin contact).

การอัพเดต NS ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

4 Transfer away requirements

You must initiate the transfer through your new registrar. The transfer will require an authorization code, which our customer support team can email to you.

5 Contact updates requirements

Contact updates require assistance from our support center. Please submit a contact update request to cctldprocessing@secureserver.net.

6 นโยบายการคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โปรดไปที่หน้าเพจนโยบายการคืนเงินของ GoDaddy โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ