ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .so Domains

Note: Due to complications with the registry, we will be suspending all new .SO registrations as of 06/09/2015. Also, effective immediately, the registry has increased the price of renewals: .SO are now $99.99 per year. Renewals will still process normally, but will be limited to 1 year terms. Please note, the renewal process cannot be initiated until the expiration date

The .so country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents The Republic of Somalia. The information below applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

  • .com.so — Intended for commercial entities
  • .net.so — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
  • .org.so — Intended for noncommercial entities

At this time, .so domain names are only available with Latin alphabet characters (a-z). Domain names beginning or ending with hyphens, as well as domain names with hyphens in the third and fourth positions, are prohibited.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Details below2
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported (and take 5 days)
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below3
Registry dotSO

Details

1 Renewal restrictions

Your .so domain name renews on its expiration date. Auto-renewal is attempted on the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 5 days later and again 7 days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for more information.

2 Nameserver requirements

Nameserver features Details
IPv4 Supported
IPv6 Not supported
DNSSEC Not supported
Minimum # of nameservers 0
Maximum # of nameservers 13

NS updates can take up to 5 days to complete.

3 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ