ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .so Domains

Nic.so is the sponsor and Hexonet aka 1 Api GmbH is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .so extension that represents Republic of Somalia

Who can register .so domains?

Anyone can register a .so domain

 • .com.so — Intended for commercial entities
 • .net.so — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
 • .org.so — Intended for noncommercial entities

Note: Due to complications with the registry, we will be suspending all new .SO registrations as of 06/09/2015. Also, the registry has increased the price of renewals: .SO are now $99.99 per year. Renewals will still process normally, but will be limited to 1 year terms. Please note, the renewal process cannot be initiated until the expiration date

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters or consecutive)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 year
Renewal Length 1 year 1
Bulk Registration Not Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported 2
Protected Registration Supported
Private Registration (DBP) Supported
Cash Parking Supported
Contact Updates Supported
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • Vanity Nameservers
Cannot Use
 • IPv6
 • DNSSEC


 • NS updates can take up to 5 days to complete.

 • 1 Renewal restrictions

  Your .so domain name renews on its expiration date. Auto-renewal is attempted on the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 5 days later and again 7 days after that.

  If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for more information.

  2 Account Change

  Can take up to 5 days to complete.


  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
  ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
  ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
  เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ