ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .TAX Domain Names

With the .tax domain name, taxpayers can rest assured that there is a safe and secure arena for filing their taxes every year. Accountants and tax specialists alike will find a customized space for offering advice and guidance during tax season with this premium domain.

The .tax domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .tax, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .tax pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ