ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .tc Domains

Nic.tc is the sponsor and Key Systems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .tc extension that represents Republic of Turks and Caicos Islands.

Who can register .tc domains?

Anyone can register a .tc

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Not Supported
Transfers Away Supported 2
Account Change Supported 3
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cash Parking Supported
Contact Updates Supported 4
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 0-4 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • Vanity Nameservers
Cannot Use
 • IPv6
 • DNSSEC


1 Renewal Restrictions

Your .tc domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain name is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption. Please note, we cannot guarantee that the domain name will be able to be restored.

For example: Your .tc domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.


2 Transfer Away Requirements

Please reach out to our award-winning GoDaddy Guides to request an authorization code.


3 Account Change Requirements

When the domain name is moved, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

4 Contact Update Requirements

For changes to the registrant information on your .tc domain name, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for assistance.

Changes to all other domain name contacts can be made through the Domain Manager in your account. See Change my domain contact information for information on this process.

More Info

 • Want to register a .tc domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ