ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .TECHNOLOGY Domain Names

Suitable for technology retailers and manufacturers, schools, research firms and bloggers, The .technology domain extension at the end of your web address gives customers a clue about your focus.

The .technology domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the rules and regulations that apply to .technology, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

Be one of the first to snag a .technology domain and claim Internet real estate that's specific to you! For .technology pricing, click here.

Note: The price of your .technology domain may vary based on the domain combination you search for and pre-register.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ