ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

About the Publish Details Page

When you publish your site, you are brought to the Publish Details page. In Website Builder, the Publish Details page confirms that your site has been successfully published. You can view specific publishing details by selecting the following:

View Publish Log
Lists the actions that were performed during the most recent publishing. To view the logs of previous publishing operations, click View Publish History, then select Log next to the date you want to view.
View Publish History
Lists details of previous publishing sessions.

You can view your website, in its newly published form, by clicking your domain name in the Publish Details area.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ