ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .tk Domains

Dot.tk is the sponsor and Key Systems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .tk extension that represents Tokelau.

Who can register .tk domains?

Anyone can register a .tk domain.

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 9 years
Renewal Length 1 - 9 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Not Supported
Transfers Away Supported 2
Account Change Not Supported
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cash Parking Not Supported
Contact Updates Supported 3
IDN Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 0-8 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • Vanity Nameservers
Cannot Use
 • IPv6
 • DNSSEC


1 Renewal Restrictions

Auto renewed .tk domain names renew before their expiration date. We attempt auto-renewal on the 1st of the month. If the renewal attempt fails, we will re-attempt on the 10th and 20th.

If the auto-renew fails or you do not manually renew it by the 20th of the month, recovery can be attempted for a fee. See Renew my expired domain for instructions.

For example: Your .tk domain name expires on October 10. You can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2 Transfer Away

To transfer away, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help.

3 Contact Updates

To change the registrant First, Last or Company name, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help. All other contact information can be changed through the Domain Manager. See Change my domain contact information for information on this process.

More Info

 • Want to register a .tk domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ