ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน. tk

Dot.tk เป็นผู้สนับสนุนและ Key Systems คือผู้ให้บริการแบ็กเอนด์ของเราสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) ซึ่งเป็นตัวแทนของ Tokelau

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน. tk ได้

หมายเหตุสำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2021 GoDaddy จะไม่ยอมรับการจดทะเบียนหรือการโอนย้ายขาเข้าสำหรับขอบเขต. tk อีกต่อไป หากคุณเป็นเจ้าของโดเมน. tk กับ GoDaddy ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2021 คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมน. tk ที่มีอยู่ได้ต่อไป

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน. tk คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 3 - 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ : ตัวอักษร: az, ตัวเลข: 0-9, ยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN : รองรับ

ฟีเจอร์

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน : ไม่รองรับ
 • ระยะเวลาการต่ออายุ : 1 - 9 ปี
  • ชื่อโดเมน. tk ที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติจะต่ออายุก่อนวันหมดอายุ เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 1 ของเดือน หากความพยายามในการต่ออายุล้มเหลวเราจะพยายามอีกครั้งในวันที่ 10 และ 20
  • หากการต่ออายุอัตโนมัติล้มเหลวหรือคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่ 20 ของเดือนคุณสามารถพยายามกู้คืนได้โดยมีค่าธรรมเนียม ดูต่ออายุโดเมน GoDaddy ที่หมดอายุ สำหรับคำแนะนำ
  • ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน. tk ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคมคุณสามารถต่ออายุได้ด้วยตนเองภายในวันที่ 20 กันยายนสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติเราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 1 กันยายน, 10 กันยายนและ 20 กันยายน
 • การย้ายไปที่บัญชีอื่นของ GoDaddy: ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน: ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนปกป้อง : รองรับ
 • CashParking: ไม่รองรับ
 • การอัปเดตข้อมูลติดต่อ: รองรับ
  • ในการอัพเดตผู้ลงทะเบียนบนโดเมน. tk ให้ติดต่อ ของ GoDaddy Guides เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้ : 0-8 เนมเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถใช้ได้: IPv4
 • ไม่สามารถใช้ได้: IPv6, DNSSEC

คืนเงิน

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืนใน นโยบายการคืนเงิน ของเรา โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการคืนเงิน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอเงินคืนได้เลย ดูข้อมูลภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขพิเศษในการคืนเงิน > การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

ข้อกำหนดในการยกเลิก

หากต้องการยกเลิกโดเมน. tk ของคุณโปรดติดต่อ ของ GoDaddy Guides สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม