ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .TOKYO Domain Names

The .tokyo domain extension is a brand new Web space where anyone can promote their brand and city both internationally and locally. Whether you live, own a business or just love the city of Tokyo, this domain name is perfect for you!

Pre-Registration Information

The .tokyo launch is divided into three pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

We are not offering .tokya domains during the Trademark Holder Registration - Sunrise phase.

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for Sunrise, Landrush and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Priority Pre-Registration - Landrush

From June 9, 2014 at 15:00 UTC to July 18, 2014 at 15:00 UTC, customers can purchase .tokyo domain names at a premium price. A non-refundable application fee in addition to the domain's registration fee is collected when the registration request is submitted.

Bulk .tokyo registration is not supported during Landrush.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability, and then the awarded registrar will hold an auction and award the domain to the highest bidder. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: Landrush application fees are refundable if the application is canceled prior to the close of the phase, however it is non-refundable after the close.

General Availability

Beginning July 22, 2014, at 12:00 JST, customers can register .tokyo domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .tokyo registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Note: All Premium .tokyo domains will be sold at auction by Afternic. The timeframe for the release of these domains, or if they will renew at the premium rate, has not yet been determined.

Registration Information

Who can register .tokyo domain names?

Anyone can register .tokyo domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. Japanese IDN (Internationalized Domain Name) characters are supported.

Note: Premium one- and two-letter .tokyo domains will be sold at auction by AfterNic. The timeframe for the release of these domains or if they will renew at the premium rate has not yet been determined.

Which registry controls .tokyo domain names?

The GMO Registry, manages and supports the .tokyo extension.

How much will .tokyo domain names cost?

The prices for .tokyo domain names range based on domain length and registration length.

For how long can I register .tokyo domain names?

You can pre-register a .tokyo domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .tokyo domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .tokyo domain name on its expiration date. We will park .tokyo domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .tokyo domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .tokyo domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .tokyo domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .tokyo domain names.

Can I backorder .tokyo domain names?

No. We currently do not support that backorder of .tokyo domain names.

Can I move .tokyo domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .tokyo domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .tokyo domain names?

One nameservers is required for .tokyo domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ