ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .TOURS Domain Names

The travel industry is built on tours, both large and small. Whether you lead walking tours of Paris or safaris in Africa, the .tours domain name tells potential visitors that your business is a cut above the rest. And since most travel plans begin online, you’ll be uniquely positioned over your competition.

The .tours domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .tours, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .tours launch plan:

Pre-Registration
Launch: 4/23/15 at 18:00 UTC

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 4/28/15 at 16:00 UTC
End Date: 6/27/15 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 7/1/15 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 7/8/15 at 16:00 UTC

For .tours pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ