ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .TOYS Domain Names

Playfully make your mark in the toy industry with a fun .toys domain name — perfect for distributors, manufacturers, retailers, designers and toy enthusiasts.

The .toys domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .toys, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ