ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .UNO Domain Names

The .uno top-level domain is the No. 1 choice for Spanish-speaking individuals and businesses worldwide! The extension is a simple, intuitive and memorable Spanish alternative to a .com., designed specifically to serve Hispanic and Latino populations around the globe.

When you register a .uno domain, you will be instantly recognized as an active participant within Spanish-speaking cultures, and will communicate your Spanish focus instantly to visitors, driving targeted customers to your site.

Pre-Registration Information

The .uno launch is divided into three pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Trademark Holders Registration - Sunrise

Sunrise pre-registration for .uno domains is currently unavailable.

From Jan. 6, 2013, at 15:00 UTC to Jan. 13, 2014, at 15:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .uno domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .uno registration is not supported during this phase.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you can cancel the registration but the registration fee will not be refunded.

Priority Pre-Registration - Landrush

From Jan. 17, 2014, at 15:00 UTC to Feb. 15, 2014, at 15:00 UTC, customers can purchase .uno domain names at a premium price. A registration fee is collected when the registration request is submitted.

Multiple Priority Pre-Registration applications with different registrars are resolved via auction. If, for some reason, you don't get the domain you want, we'll refund your registration fee.

Bulk .uno registration is not supported during this phase.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you can cancel the registration but the registration fee will not be refunded.

General Availability

Beginning Feb. 19, 2014, at 15:00 UTC, customers can register .uno domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .uno registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you can cancel the registration but the registration fee will not be refunded.

Registration Information

At this time, our .uno launch is still in the planning stage. We'll update this article with more information as it becomes available.

Who can register .uno domain names?

Anyone can register .uno domain names.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .uno extension does support Spanish IDN (Internationalized Domain Name) characters.

Which registry controls .uno domain names?

The DotLatin Registry, manages and supports the .uno extension.

What is the advantage of registering .uno domain names?

Culturally diverse, but universally rewarding, the .uno domain extension is perfect for anyone looking to increase their exposure to or connection with the Hispanic and Latino cultures and populations, globally. This could include businesses, organizations, clubs, bloggers and many more.

For how long can I register .uno domain names?

You can register a .uno domain name for one year.

When do .uno domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .uno domain name on its expiration date, but will park .uno domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 46 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .uno domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .uno domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .uno domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .uno domain names.

Can I backorder .uno domain names?

No. We currently do not support that backorder of .uno domain names.

Can I move .uno domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .uno domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .uno domain names?

Two nameservers are required for a .uno domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ