ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .VE Domain Names

The .VE country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Venezuela. For companies that conduct business in Venezuela and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, .VE domain names are a good investment. Registering a .VE domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

Who can register .VE domain names?

.VE is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Venezuela. The following domain extensions are supported:

  • COM.VE
  • NET.VE
  • ORG.VE
  • CO.VE
  • WEB.VE
  • INFO.VE

Anyone can register .VE domain names on a first-come, first-served basis.

Which registry controls .VE domain names?

NICVE is the registry for .VE domain names.

For how long can I register .VE domain names?

Registration and renewal lengths are limited to 1 year. Bulk purchasing is supported.

There is no registration grace period.

When do .VE domain names renew?

Explicit renewals are allowed as long as doing so does not bring the expiration date two or more calendar years in the future. For example, if a .VE domain is set to expire on December 31, 2014, a renewal to December 31, 2015 could be processed on January 1, 2014, but not on December 31, 2013.

There is no explicit renewal or auto-renewal grace period.

Can I transfer .VE domain names to my account with you?

Currently, transfers in are not supported. Transfers out are supported.

Can I add privacy and protection to .VE domain names?

No. Currently, we are not offering Domains By Proxy®, Private Registration, Protected Registration, Business Registration, and Deluxe Registration.

Can I backorder .VE domain names?

No. We do not currently support the backorder of .VE domain names. Public, expired and drop-caught auctions are also not supported.

Can I move a .VE domain name to another account with you?

No, currently you can't move your domain to another account with us.

Can I update the contact information for .VE domain names?

To update the following registrant contact fields for your .VE domain names, contact our support department:

  • First name
  • Last name
  • Organization (company name)

You can update all other domain name contact information in the Domain Manager. See เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน for more information.

Are there nameserver requirements for my .VE domain names?

Yes.

Do you support DNSSEC for .VE domain names?

No.

Are IDN characters available for .VE domain names?

IDN characters are supported in Spanish.

NOTE: Domain names beginning or ending with hyphens, as well as domain names with hyphens in the third and fourth positions, are prohibited.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ