ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ve Domains

The .ve country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Venezuela. The information below applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

 • COM.VE
 • NET.VE
 • ORG.VE
 • CO.VE
 • WEB.VE
 • INFO.VE

ชื่อโดเมนอาจมีได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สองอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ ใครก็ได้
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy ไม่สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)3
IDNs สเปน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน Redemptions not supported
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง4
ผู้รับจดทะเบียน NICVE

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

.ve domains cannot be renewed before the day they expire.

ยอมให้มีการต่ออายุตราบใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าวไม่นำวันที่หมดอายุไปสู่ปีปฏิทินในอนาคตสองปีขึ้นไป ตัวอย่างเช่น หากโดเมน .VE ถูกกำหนดให้หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2014 การต่ออายุในว้ันที่ 31 ธันวาคม 2015 อาจถูกดำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2014 ไม่ใช่วนที่ 31 ตุลาคม 2013

2 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 ไม่สนับสนุน
DNSSEC ไม่สนับสนุน
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 2
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 6
จำนวนที่ต้องใช้ในการแก้ไข 2

.ve domain names must have zone configuration verified by the Registry prior to the registration of a domain name.

If you want to register a .ve domain name with GoDaddy and use our nameservers, we will handle this process for you.

หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณต้องกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนหรืออัพเดทชื่อโดเมน คุณยังต้องทำให้แน่ใจว่าได้แก้ปัญหาเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก่อนจะกำหนดให้แก่ชื่อโดเมนในระบบของเราเช่นกัน

การอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

To update the following registrant contact fields for your .ve domain names, contact our support department:

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • องค์กร (ชื่อบริษัท)

You can update all other contact information in the Domain Manager in your account. See เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของโดเมนของฉัน for more information.

4 นโยบายการคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โปรดไปที่หน้าเพจนโยบายการคืนเงินของ GoDaddy โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
 • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ