ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .vg Domains

NIC.VG is the sponsor and KeySystems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .vg extensions that represents The British Virgin Islands.

Who can register .vg domains?

Anyone can register a .vg domain.

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)


Features Availability
Registration Length 1 year
Renewal Length 1 year1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Not Supported
Transfers Away Supported 2
Account Change Supported 3
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported 4
IDNs Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver Requirements
Must Use
 • 1-10 Nameservers
 • Authoritive Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • DNSSEC
Cannot Use
 • Vanity Nameservers


1Renewal restrictions

Your .vg domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain name is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Recovering expired domain names for instructions on the redemption.

For example: Your .vg domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.2Transfers away requirements

Please contact customer support to request an authorization code for .vg domain transfers away.3Account change requirements

When you move a .vg domain to another account you cannot change the registrant's first name, last name, or organization. Please choose the "do not change" option for the contact information during the account change process.


4Contact Update Requirements:

For changes to the registrant information on your .vg domain name, please contact our support team for assistance.

Changes to all other domain name contacts can be made through the Domain Manager. See Change my domain contact information for information on this process.


More Info

 • Want to register a .vg domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ