ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .VODKA Domain Names

Required:

This domain name extension renews at the same cost (tier) it is registered. For example, if you register a domain for $100, the cost to renew it each year will be $100.

Vodka is the most consumed recreational libation in both the US and Russia. The .vodka domain name is a boon for those associated with craft vodka distilleries and other areas of the vodka market.

Pre-Registration Information

General Availability

Beginning September 4, 2014, at 18:00 UTC, customers can register .vodka domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .vodka registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .vodka domain names?

Anyone can register .vodka domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .vodka domain supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following languages: Spanish, French, and German.

Which registry controls .vodka domain names?

Minds + Machines is the sponsor and Nominet is the backend provider for the .vodka extension.

What is the advantage to registering .vodka domain names?

The .vodka domain opens a new avenue for those heavily involved with the vodka market, especially craft vodka distillery marketers.

For how long can I register .vodka domain names?

You can register a .vodka domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .vodka domain names renew?

Required:

This domain name extension renews at the same cost (tier) it is registered. For example, if you register a domain name for $100, the cost to renew it for each additional year will be $100.

We'll attempt to auto-renew your .vodka domain name on its expiration date. We will park .vodka domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .vodka domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .vodka domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .vodka domain names?

Private Registration is offered for .vodka domain names, but Protected Registration is not available.

Can I backorder .vodka domain names?

No. We currently do not support the backorder of .vodka domain names.

Can I move .vodka domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .vodka domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .vodka domain names?

One nameserver is required for .vodka domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ