ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .VOTING Domain Names

If you poll people for any reason - public opinion research, election forecasting, product design - .voting is the place to do it. Add your topic or business name for a web address survey participants will easily understand. The .voting domain is also a shoo-in for state or municipal websites that contain voter information.

General Availability

Beginning April 16, 2015 at 16:00 UTC, customers can register .voting domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .voting registration is supported during General Availability.

Registration Information

Who can register .voting domain names?

Anyone can register .voting domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) are supported in the following language: Latin.

Which registry controls .voting domain names?

Nic.at (aka TLD Box) is the registry provider and Valuetainment Corp is the sponsor for .voting domains.

For how long can I register .voting domain names?

You can register a .voting domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .voting domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .voting domain name on its expiration date. We will park .voting domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .voting domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .voting domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .voting domain names?

Private Registration is available for .voting domain names, but Protected Registration is not.

Can I backorder .voting domain names?

No. We currently do not support the backorder of .voting domain names.

Can I move .voting domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .voting domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .voting domain names?

One nameserver is required for .voting domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ