ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .WALES Domain Names

The .wales domain name brings out the best in the unique Welsh identity and culture, for both individuals and businesses alike. For anyone wanting to subscribe to and promote the Welsh brand online, .wales is the ideal UK-oriented domain.

Pre-Registration Information

General Availability

Beginning February 24, 2015 at 17:00 UTC, customers can pre-register .wales domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .wales registration is supported during General Availability.

Multiple applications will be resolved on a first-come, first-served basis at the opening of General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .wales domain names?

Anyone can register .wales domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs will not be supported for .wales.

Which registry controls .wales domain names?

Nominet is the sponsor and the backend provider for the .wales extension.

For how long can I register .wales domain names?

You can register a .wales domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .wales domain names renew?

Your .wales domains will be auto-renewed on their expiration date and will be parked after the first failed billing attempt. If the domain name is not renewed within 40 days of expiration, it will be cancelled.

Can I transfer .wales domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .wales domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer my domain away from GoDaddy for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .wales domain names?

Yes, both Private Registration and Protected Registration are available for .wales domains.

Can I backorder .wales domain names?

No. We currently do not support the backorder of .wales domain names.

Can I move .wales domain names to another account with you?

Yes. See Move my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .wales domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .wales domain names?

One nameserver is required for .wales domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ