ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .WEBCAM Domain Names

The .webcam domain extension is an attractive space where businesses and consumers can carry out face-to-face online interactions in a trusted location via webcam.

Pre-Registration Information

The .webcam launch is divided into two pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for Sunrise and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Trademark Holders Registration - Sunrise

Trademark holders can submit an application to register a .webcam domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .webcam registration is not supported during Sunrise.

If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

General Availability

Beginning June 9, 2014, at 14:00 UTC, customers can register .webcam domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .webcam registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Note: Premium one- and two-letter .webcam domains will be sold at auction by Afternic. The timeframe for the release of these domains, or if they will renew at the premium rate, has not yet been determined.

Registration Information

Who can register .webcam domain names?

Anyone can register .webcam domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs are supported in the following languages: Danish, German, Norwegian, and Swedish.

Note: Premium one- and two-letter .webcam domains will be sold at auction by AfterNic. The timeframe for the release of these domains or if they will renew at the premium rate has not yet been determined.

Which registry controls .webcam domain names?

Famous Four Media sponsors the .webcam domain extension and Neustar is the Registry provider.

For how long can I register .webcam domain names?

You can pre-register a .webcam domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .webcam domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .build domain name on its expiration date. We will park .webcam domain names after the third failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .webcam domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .webcam domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .webcam domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .webcam domain names.

Can I backorder .webcam domain names?

No. We currently do not support that backorder of .webcam domain names.

Can I move .webcam domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .webcam domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there DNS requirements for my .webcam domain names?

Two nameservers are required for a .webcam domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ