ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .WEBSITE Domain Names

The .website top-level domain is a brand new addition that is the first true generic domain to be launched in the new era of the internet. You'll have the opportunity to invest in a fantastic piece of internet real-estate that's easy to search for and remember.

Pre-Registration Information

The .website launch is divided into three pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for Sunrise, Landrush and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Trademark Holders Registration - Sunrise

From June 24, 2014, at 16:00 UTC to Aug. 23, 2014, at 16:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .website domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .website registration is not supported during Sunrise.

If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Priority Pre-Registration - Landrush

From Aug. 26, 2014, at 16:00 UTC to Sept. 15, 2014, at 16:00 UTC, customers can purchase .website domain names at a premium price. An application fee in addition to the domain's registration fee is collected when the registration request is submitted.

Bulk .website registration is not supported during Landrush.

Multiple applications with different registrars are handled through an auction process. The awarded registrar will hold an auction and award the domain to the highest bidder. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

General Availability

Beginning Sept. 17, 2014, at 16:00 UTC, customers can register .website domain names on a first-come, first-served basis.

Note: Standard Domains registered during both Landrush and General Availability will renew at $29.99 as they were registered.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .website domain names?

Anyone can register .website domain names on a first come, first serve basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs will not be supported for .website.

Which registry controls .website domain names?

The Radix Registry manages and supports the .website extension.

For how long can I register .website domain names?

You can pre-register a .website domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .website domain names renew?

Your .website domains will be auto-renewed on their expiration date and will be parked after the first failed billing attempt. If the domain name is not renewed within 40 days of expiration, it will be cancelled.

Can I transfer .website domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .website domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names. A domain cannot be transferred for 60 days following a registration.

Can I add privacy and protection to .website domain names?

Private Registration is available for .website domain names.

Can I backorder .website domain names?

No. We currently do not support the backorder of .website domain names.

Can I move .website domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .website domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .website domain names?

One nameserver is required for .website domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ