ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .WIN domains

Famous Four Media is the sponsor and Neustar is the backend provider for the .win extension.

Registration periods

Phase Dates
General availability Begins August 5, 2015 at 15:00 UTC

For details about registration phases, see Famous Four Media registry phase requirements.

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
DBP Private Registration
Protected Registration
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs Danish, German, Norwegian and Swedish
Registry NIC.WIN

Who can register .win domains?

Anyone can register .win domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .win domain on its expiration date. We'll park .win domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .win domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .win domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ