ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ws Domains

The .ws country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Western Samoa.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Note: To register a .ws domain name with 3 characters or less, visit the Global Domains International, Inc. registry.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements None
Transfers to GoDaddy Supported (details below)2
Transfers away Supported (details below)2
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below3
Registry Global Domains International, Inc.

Details

1 Renewal restrictions

You should renew your .ws domain name by its expiration date.

We attempt auto-renewal on the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal five days later, and we make a final attempt seven days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after its expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Renew my expired domain for more information.

For example: Your .ws domain name expires on October 10. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 10, October 15, and October 22. If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by October 29, you can attempt to recover it.

2 Transfer requirements

To successfully transfer a .ws domain name to us, your current registrar must support .ws transfers out. To transfer away from us, your new registrar must explicitly support .ws transfers in.

3 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ