ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ws Domains

Global Domains International is the sponsor and KeySystems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .ws extensions that represents Western Samoa.

Who can register .ws domains?

Anyone can register .ws domain names.

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)


Features Availability
Registration Length 1-10 years
Renewal Length 1-10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported2
Transfers Away Supported3
Account Change Supported
Ownership Protection Supported
Privacy Protection Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported
IDNs Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver Requirements
Must Use
 • 2-13 Nameservers
 • Authoritive Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • DNSSEC
Cannot Use
 • Vanity Nameservers

1Renewal restrictions

You should renew your .ws domain name by its expiration date.

We attempt auto-renewal on the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal five days later, and we make a final attempt seven days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after its expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Renew my expired domain for more information.

For example: Your .ws domain name expires on October 10. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 10, October 15, and October 22. If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by October 29, you can attempt to recover it.


2Transfers in requirements

To successfully transfer a .ws domain name to us, your current registrar must support .ws transfers out.

We currently do not support the transfer in of .ws emoji domains.


3Transfers away requirements

To transfer away from us, your new registrar must explicitly support .ws transfers in.


More Info

 • Want to register a .ws domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ