ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .YOGA domains

Minds + Machines is the sponsor and Nominet is the backend provider for the .yoga extension.

Registration periods

Phase Dates
Sunrise November 5, 2014 at 16:00 UTC to January 5, 2015 at 16:00 UTC
General availability Begins February 17, 2015 at 16:00 UTC

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs Spanish, German and French

Who can register .yoga domains?

Anyone can register .yoga domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .yoga domain name on its expiration date. We will park .yoga domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel the the domain name and remove it from your account.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

One nameserver is required for .yoga domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .yoga domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ