ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Accept a request to access my account

If you receive an email from GoDaddy that someone is requesting access to your GoDaddy account, it means that person is asking for delegate access.

Delegate access allows another person to open and use your GoDaddy products without needing to know your account password. For more information, see What is delegate access?

  1. In the email request you received, click Log In & Grant Access.
  2. Log in to your GoDaddy account.
  3. Click Confirm Access. The person is now a delegate and can open and use products in your GoDaddy account without any passwords.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ