ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accepting Online Storage Collaboration Requests

Other Online Storage users can share folders with you by adding you as a collaborator, and then assigning you permissions to their folders. Being a collaborator lets you view, modify, or manage files directly in other users' Online Storage accounts, based on the permissions they assign to you.

First, though, you must accept the collaboration request.

To Accept Collaboration Requests

  1. Open the email titled, "A user is sending you a collaboration request," where A user is the Online Storage user sending you the request.
  2. Click the link to accept the invitation.
  3. Enter your Online Storage User name or email address, Password, and then click Log In.

You are assigned as a collaborator.

Before you can access files through collaborations, the other user must assign your collaboration permissions.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ