ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accepting Pending Calendar Activations

If you, or another Calendar user, added you to a Calendar account, you receive an email notification for the request.

To Accept a Calendar Activation

  1. From the email account to which the activation was sent, open the email and click Activate this account.
  2. Read the End User License Agreement, and if you agree, click Accept.
  3. In the First Name and Last Name fields, enter your first and last name.
  4. From the Timezone list, select your time zone.
  5. In the Password and Confirm Password fields, enter your password.
  6. Click Setup.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ