ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Access files in my Managed WordPress account

There are many reasons you may need to access your WordPress files, such as installing a custom theme, editing a config file, or backing-up your website. Managed WordPress includes a File Browser so you can view, upload, download, move and edit your WordPress files without using FTP. The tool also includes several more advanced features.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Managed WordPress, next to the hosting account you want to use, select Manage.
  3. In the row of tabs near the top of the page, select Tools.
  4. In the File Browser box, select Open.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ