ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Access my reseller customer accounts as a delegate

If you need to manage a customer's account, such as to open and use their GoDaddy products, you can use reseller delegation in the Reseller Control Center (RCC).

Required: To access your customer's account, you'll need to have two-step authentication enabled on your GoDaddy account.

  1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Reports and then click Customer Lookup.
  3. Click on the customer name for the account that you want to access as a delegate.
  4. Click Log in as Client and the customer account will automatically open.
  5. Once you're done managing the account, click Exit access.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ