ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Access your staging site

You can access your Managed WordPress staging site to edit your site content without changing the live website.

The staging site will contain the content from when you last saved changes to the staging site, or from the last time you pulled content from the live website to the staging site.

Note: Staging sites are available if you have a Deluxe, Ultimate, Developer, or Pro Managed WordPress account. If you have a Basic account, you need to upgrade your account to use a staging site.

Note:Pro accounts are available only in the U.S.A. and Canada.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the website you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
    Select staging
  4. Click Staging WP Admin to go to the WP-admin Dashboard for the staging site. You may need to log in with your WordPress credentials. From here, you can work on the site content without changing the live website.
  5. If you make changes, be sure you save them (by clicking Publish or Update) before you leave WordPress.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ